www.sahachaihatyai.co.th
Language Thai Language English   
 


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้ครบวงจรและมีมาตรฐานสากล เราจึงได้เสนอการบริการแบบ One stop service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยเราจะดูแลการบริการแก่ลูกค้าทั้งระบบโลจิสติกส์ เรายึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ความรวดเร็วในการให้บริการ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ เรายังได้พัฒนาทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานบริการอย่างแท้จริง โดยการก่อตั้งบริษัทในเครือ5บริษัท ดังนี้

1. บริษัท นิว เอ็น.ซี. ทรานส์ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี2528เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ บริหารคลังสินค้า รวมถึงอาคารและสำนักงานให้เช่า

 
     
 

"เราให้บริการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ได้แก่ ขนส่งสินค้ายางพารา สินค้าอาหารแช่แข็ง เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย เราได้เพิ่มจำนวนรถขนส่งมากขึ้นประกอบด้วยรถเทเลอร์หัวลากและหาง รวมประมาณ 246คัน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ รถโฟล์คลิฟท์ รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ให้เช่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ อีกทั้งมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20ปี ที่ยึดหลักในการให้บริการด้วย ความรวดเร็วปลอดภัยและไว้วางใจได้ ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการต่างๆ ทั้งด้านการขนส่ง การประกันภัย รวมถึงการส่งมอบสินค้าไปยังปลายทาง เรายังให้บริการเช่าคลังสินค้ามากกว่า 70คลัง และอาคารพาณิชย์ให้เช่ากว่า 50หลัง ในจังหวัดสงขลา "

 
     
     
2. บริษัท สหชัย อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี2523(เดิมชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดสหชัยหาดใหญ่เอ็กซ์ปอร์ตอิมปอร์ต)เพื่อให้ดำเนินพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งออก

     
 

”เราให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั่วไปที่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรทั้งทางบกเรือ รถไฟ รวมถึงให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการต่างๆ ทั้งด้านการขนส่ง,การประกันภัย,การส่งมอบสินค้า,การบรรจุสินค้าหรือหีบห่อ,การขอคืนภาษีต่างๆ สิทธิทางด้านภาษีอากรต่างๆ,การยื่นขอหนังสือส่งเสริมการลงทุน (B.O.I),การยื่นของใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก กฎหมายและระเบียบ พิธีการศุลกากรต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรไทย” 

 
     
     
3. บริษัท พี.เอ็น.ซี. ลอจิสติคส์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี2533เพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรแก่ บริษัท บุญรอด เทรดดิ้งจำกัด

     
 

“เราให้บริการแบบ One stop service แก่บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ในการเป็นศูนย์การกระจายสินค้าในภาคใต้ ทั้งการขนส่ง ดูแลสินค้าตลอดการเดินทาง การบริหารคลังสินค้า คัดเลือกและพัฒนาบุคลากร ให้คำปรึกษารวมถึงบริการให้เช่าอุปกรณ์การขนถ่ายสินค้า”

 
     
     
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์การช่างและขนส่ง

ก่อตั้งเมื่อปี2541 เพื่อพัฒนาทีมช่างสำหรับดูแลประสิทธิภาพเครื่องยนต์รถบรรทุก

     
 

”ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยในสินค้าของลูกค้าเป็นสำคัญ เราจึงมีทีมช่างเฉพาะสำหรับตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ตามระยะเวลา และดูแลการซ่อมแซมรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ”

 
     
     
5. บริษัท เทพนิมิตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี2554เพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา

     
 

"เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยของจังหวัดสงขลา ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าแบบบูรณาการ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้อยุู่อาศัย"

 
     
     
  มุ่งมั่นเป็นผู้นำในด้านการขนส่งทางถนนเชื่อมโยงภาคใต้ ภาคกลาง
 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. ปฏิบัติการขนส่งด้วยคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และใส่ใจการบริการ
 3. พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง มีความรู้ความสามารถ ใส่ใจการบริการลูกค้า
 4. สร้างเครือข่ายกับผู้ส่ง (Supplier) การขนส่งบริษัทพันธมิตรและสมาคมขนส่งที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที่เป้าหมาย
 5. ส่งเสริมการตลาดและการขาย การบริการและความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง


 

การบริการของบริษัท สหชัย อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ
 1. พิธีการศุลกากร
  .........................................
 2. ขนส่งสินค้า
  .........................................

 3. คลังสินค้าให้เช่า
  .........................................
 4. บริหารคลังสินค้าแบบThebestlogisticssolution
  ..........................................
 5. อาคารและสำนักงานให้เช่า
  .........................................

 6. บ้าน&คอนโดมิเนียม
  .........................................
ติดต่อเรา
 
 
ติดต่อเรา
2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย


Copyright © by SAHACHAIHATYAI COMPANY LIMITED. All right reseved.
Best viewed with 1280x800 screen resolution on Internet Explorer 8 or higher 
Design by www.webdirectdesign.com
บริษัท สหชัย อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท นิว เอ็น.ซี.ทรานส์ ชิปปิ้งแอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท พี.เอ็น.ซี. ลอจิสติคส์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์การช่างและขนส่ง เทพนิมิตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด